USA: e-mail marketing wciąż mocny

O 50% wzrasta prawdopodobieństwo zakupu produktu przez klienta, który wcześniej był o nim poinformowany za pośrednictwem e-maila - wynika z najnowszych badań Epsilon.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Epsilon pt. "Beyond the click: the indirect value of email" potwierdza skuteczność permission marketingu realizowanego poprzez e-mail.

Ponad połowa (57%) amerykańskich klientów przebadanych przez Epsilon deklaruje, że ma pozytywną opinię o firmie, od której dostaje e-mail. Równie wielu (50%) respondentów jest zdania, że otrzymany od firmy e-mail znacznie poprawia prawdopodobieństwo dokonania przez nich zakupów, zarówno drogą on-line jak i w sposób tradycyjny. Jest to wynik znacznie wyższy niż uzyskany 3 lata temu - wówczas 37% badanych stwierdziło, że są bardziej skłonni do zakupów po otrzymaniu elektronicznego listu.

Badanie Epsilon wykazało również, że ponad 2/3 badanych pamięta komunikację e-mail z firmą podczas dokonywania zakupów. Okazało się też, że cześciej e-maile od firm przechowują w swych skrzynkach kobiety niż mężczyźni. Co trzeci badany zadeklarował także, że zazwyczaj odwiedza witrynę firmy klikając bezpośrednio w link podany w przesłanym e-mailu.

Analitycy Epsilon podsumowują, że uzyskane wyniki badania potwierdzają potencjał e-mail marketingu jako narzędzia wzbogacającego inne działania reklamowe on-line. Badanie przeprowadzono w październiku 2008 na grupie 1517 klientów ze Stanów Zjednoczonych.

Źródło: http://www.marketingcharts.com