USA: Zaczyna się druga dobra passa dotcomowa?

Zwiększył się udział reklamy internetowej w całym rynku reklamowym w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza drugi kwartał okazał się dla branży internetowej wyjątkowo przychylny – wskazują wyniki raportu opracowanego przez IAB oraz dział Monitor-Plus firmy Nielsen Media Research. Amerykanie zapowiadają nadejście drugiego dotcomowego boomu.

Z badania przeprowadzonego przez Monitor Plus wynika, że Internet jako jedno z niewielu mediów w minionym półroczu zanotowało wzrost zainteresowania reklamą (+0,43%). Spadła za to popularność reklamy w telewizji, zarówno publicznej i prywatnej jak i kablowej (kolejno: -1,58% oraz - 1,05%). Dobrym wynikiem może się jeszcze tylko poszczycić reklama w prasie. Magazyny krajowe zanotowały zrost o 1,30%, regionalne o 0,83%.

Donosiliśmy już wcześniej, że Internet staje się ostrym konkurentem dla telewizji. Coraz większa ilość osób uważa, że Sieć jest znakomitym źródłem zarówno informacji jak i rozrywki, a co się z tym wiąże, wzrasta długość czasu przeznaczanego na surfowanie. (Więcej na ten temat:http://www.internetstandard.com.pl/news/60512.html ). W Polsce podobny trend zanotował Expert Monitor. Z badania przeprowadzonego przez firmę we wrześniu wynika, że ponad połowa ankietowanych zrezygnowałaby z tradycyjnych mediów na korzyść Internetu. (Szerzej o tym:http://www.internetstandard.com.pl/news/59492.html ).

Nadchodzi kolejny boom?

Badania przeprowadzone przez IAB oraz dział Monitor-Plus firmy Nielsen Media Research wskazują na znaczące polepszenie kondycji rynku internetowego. Odczuwalna w tym roku tendencja zwyżkowa wyraźnie nasiliła się zwłaszcza w drugim kwartale. W porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami br. w drugim kwartale zanotowano 14% wzrost. Jest to najlepszy wynik, jaki zaobserwowała branża od czwartego kwartału 2000 roku – wskazują analitycy. Wtedy wydatki na reklamę internetową wzrosły o 19%. Był to ostatni pozytywny wynik przed wielką recesją na rynku.

”Niewątpliwie nastąpiło ożywienie nie tylko rynku amerykańskiego w kwestii reklamy internetowej - powiedział Adam Wysocki, Key Account Manager w sieci reklamowej Ad.net - Wzmożone zainteresowanie marketingiem w globalnej sieci nastąpiło moim zdaniem już pod koniec 2002 roku jednakże w ciągu ostatnich kilku miesiącach trend ten się nasilił. Zaczęli do nas trafiać klienci nigdy przedtem nie aktywni w tym medium. Zgadzam się z opinią analityków, że rynek e-reklamy polepszył się i trend ten powinien się utrzymać.”

Więcej o szczegółach zmian na rynku e-reklamy:

http://www.internetstandard.com.pl/news/60946.html