USA: Więcej budżetów reklamowych na wideo online

Ponad 66% amerykańskich marketerów deklaruje przeznaczenie swych budżetów na reklamę internetową w 2009 r. na wideo online - wynika z badań przeprowadzonych przez PermissionTV.

Z przeprowadzonych przez PermissionTV w grudniu 2008 r. badań pt. "Online Video Survey Results" wynika, że ponad 2/3 marketerów w Stanach Zjednoczonych (66,8%) deklaruje przeznaczenie swych budżetów reklamowych online na wideo w sieci. W dalszej kolejności wymieniane są: serwisy społecznościowe (41,6% ankietowanych deklaruje taki kierunek lokowania pieniędzy) oraz marketing w wyszukiwarkach (34,1%) i webcasty wraz z podcastami (32%).

Analitycy podkreślają malejące znaczenie e-mail marketingu, który nie znalazł się wśród wypowiedzi ankietowanych marketerów.

Wg estymacji eMarketera wydatki na reklamę wideo online sukcesywnie będą wzrastać, by w 2013 r.osiągnąć sumę 4,6 mld USD i tym samym kilkukrotnie przewyższyć wydatki na to medium w roku 2008 (587 mln USD). eMarekter przewiduje również, że w 2012 r. więcej niż czterech na pięciu amerykańskich internautów oglądać będzie reklamy wideo w sieci (dla porównania - badania z 2008 r. mówią, że 2/3 internautów ma styczność z tym przekazem).

Źródło: http://www.emarketer.com