Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

USA: Więcej budżetów reklamowych na wideo online

Ponad 66% amerykańskich marketerów deklaruje przeznaczenie swych budżetów na reklamę internetową w 2009 r. na wideo online - wynika z badań przeprowadzonych przez PermissionTV.

Z przeprowadzonych przez PermissionTV w grudniu 2008 r. badań pt. "Online Video Survey Results" wynika, że ponad 2/3 marketerów w Stanach Zjednoczonych (66,8%) deklaruje przeznaczenie swych budżetów reklamowych online na wideo w sieci. W dalszej kolejności wymieniane są: serwisy społecznościowe (41,6% ankietowanych deklaruje taki kierunek lokowania pieniędzy) oraz marketing w wyszukiwarkach (34,1%) i webcasty wraz z podcastami (32%).

Analitycy podkreślają malejące znaczenie e-mail marketingu, który nie znalazł się wśród wypowiedzi ankietowanych marketerów.

Wg estymacji eMarketera wydatki na reklamę wideo online sukcesywnie będą wzrastać, by w 2013 r.osiągnąć sumę 4,6 mld USD i tym samym kilkukrotnie przewyższyć wydatki na to medium w roku 2008 (587 mln USD). eMarekter przewiduje również, że w 2012 r. więcej niż czterech na pięciu amerykańskich internautów oglądać będzie reklamy wideo w sieci (dla porównania - badania z 2008 r. mówią, że 2/3 internautów ma styczność z tym przekazem).

Źródło: http://www.emarketer.com