USA: Wciąż wzrasta popularność treści tworzonych przez internautów

W 2013 r. liczba amerykańskich twórców umieszczających autorskie treści internecie wyniesie 115 mln, a odbiorców tychże materiałów blisko 155 mln - wynika z prognoz eMarketera. Wzrastająca popularność serwisów User Generated Content wciąż nie przekłada się jednak na ich zyski.

Treści tworzone przez użytkowników (tzw. UGC - User Generated Content) stanowią obecnie znaczącą część zasobów internetowych (informacyjnych, rozrywkowych, edukacyjnych i in.), a liczba ich autorów oraz odbiorców stale wzrasta.

Wg eMarketera w minionym roku w Stanach Zjednoczonych 83 mln internautów parało się tworzeniem i umieszczaniem w sieci własnych materiałów tekstowych, dźwiękowych, filmów wideo oraz zdjęć - autorzy UGC stanowili wówczac blisko 43% wszystkich amerykańskich użytkowników sieci. W przeciągu najbliższych 3 lat, do roku 2013 - wynika z estymacji eMarketera - liczba twórców autorskich treści umieszczanych w sieci wzrośnie do 114,5 mln i stanowić będzie blisko 52% wszystkich internautów z oceanem.

Automatycznie wraz ze wzrostem popularności tworzenia i umieszczania w internecie autorskich treści wzrasta liczba ich odbiorców i konsumentów. W 2008 r. aż sześciu na dziesięciu amerykańskich internautów (tj. ponad 115 mln osób) deklarowało przeglądanie treści stworzonych przez innych użytkowników sieci. Za trzy lata czynić to już będzie blisko 150 mln użytkowników sieci stanowiących 70% wszystkich amerykańskich internautów.

Analitycy są zgodni w kwestii, że popularność aktywności użytkowników w obszarze User Generated Content nie przekłada się na zyski czerpane przez największych graczy w tej dziedzinie. Problemem jest znalezienie zarówno odpowiedniego modelu biznesowego pozwalającego na zarabianie na aktywnych społecznościach (np. wprowadzanie opłat za całość lub część usług), jak i prowadzenie efektywnych działań marketingowych oraz pomiar ich skuteczności.

Zwraca się także uwagę na wzrastające koszty utrzymania i rozbudowy infrastruktury technicznej serwisów opartych na User Generated Content - wg raportu Deloitte "TMT Media Predictions 2009" jest to jeden z dziesięciu najważniejszych trendów, które kształtować będą rozwój branży w 2009 r.

Źródło: http://www.emarketer.com