Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

USA: MySpace coraz mniej popularne

W ciągu 12 miesięcy zasięg MySpace w Stanach Zjednoczonych zmiejszył się o ponad połowę.

Wg najnowszych wrześniowych wyników Hitwise, zasięg MySpace w Stanach Zjednoczonych wynosi 30,26 proc. Jeszcze 12 miesięcy wcześniej z tego serwisu społecznościowego korzystało ponad 66 proc. amerykańskich internautów - co oznacza spadek aż o 55 proc! Zmalał również - acz już nie tak znacząco, bo o 12 proc. - średni czas, jaki internauci w USA spędzają w MySpace. We wrześniu na korzystanie z tego serwisu przeznaczano średnio 26 minut, co i tak jest najlepszych wynikiem wśród wszystkich serwisów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych.

Nie jest zaskoczeniem, że największą dynamiką wzrostu jeśli chodzi o liczbę użytkowników charakteryzuje się Twitter oraz Facebook. Najpopularniejszy za Oceanem serwis mikroblogowy w porównaniu do września 2008 r. zwiększył swój zasięg aż o 1170%, co jednak i tak daje mu niewielki udział w społecznościowym torcie w USA. Zasięg Twittera we wrześniu 2009 r. wyniósł 1,84 proc. Popularność Facebooka w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 194 proc. i przyniosła mu miano lidera z blisko 59% udziałem w kategrii społecznościowej.

Co ciekawe, podczas gdy wzrasta średni czas poświęcany przez amerykańskich internautów na korzystanie z Facebooka (o 23% w porównaniu do września 2008) - w przypadku Twittera dzieje się całkiem odwrotnie. W ciągu 12 miesięcy wynik ten zmniejszył się aż o 56% i wynosi obecnie 15 minut.

Wg wyników Hitwise liczba amerykańskich internautów odwiedzających serwisy społecznościowe wzrosła o 62 proc. rok do roku, jeśli zaś chodzi o użytkowników powyżej 55 roku życia - o 77 proc.

Sytuacja MySpace na rynku polskim jest odmienna niż za Oceanem. Liczba internautów korzystających z tego serwisu utrzymuje się na zbliżonym poziomie (lub wzrasta), choć jego miejsce w megapanelowej kategorii "Społeczności" przesuwa się w dół tabeli. W sierpniu 2008 r. z liczbą 926 tys. real users i 6,1 proc. zasięgem MySpace było 12, a rok później (wg najnowszej fali badania Megapanel PBI/Gemius) serwis z 1,1 mln użytkowników i zasięgiem 6,6 proc uplasował się na miejscu 18.

Źródło: http://www.hitwise.com