URTiP zatwierdzi ofertę TP

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty prawdopodobnie przyjmie przedłożoną przez TP SA w styczniu br. nową ofertę ramową. Określa ona m.in. zasady łączenia sieci i zawierania umów z niezależnymi operatorami. Prezes URTiP stwierdził, że "nie znajduje obecnie podstaw prawnych do odrzucenia oferty ramowej TP SA".

Obowiązek przedstawienia umów ramowych na mocy ustawy Prawo Telekomunikacyjne maja operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej (ponad 25% udział). TP przedkłada projekt umowy trzeci raz. Dwa poprzednie, ze stycznia i czerwca 2003 r. nie zostały przyjęte. Zapisy nowej oferty ramowej były konsultowane m.in. z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz działającą przy URTiP Radą telekomunikacji. URTiP poinformował, że „nie znajduje obecnie podstaw prawnych do odrzucenia oferty ramowej TP SA. Przedstawiona oferta ramowa połączenia sieci TP SA. z innymi operatorami spełnia warunki wymienione w Prawie telekomunikacyjnym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury”. Decyzja zapadnie po ostatnich konsultacjach w których biora udział wszystkie strony postępowania.