URTiP zamiast URT

Jutro kończy istnienie Urząd Regulacji Telekomunikacji. W jego miejsce zostanie utworzony Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Piątek 29.03 br. był ostatnim dniem pracy URT. Od 1 kwietnia w miejsce zlikwidowanego organu powstaje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Nowy urząd przejmie wszystkie zadania, uprawnienia i obowiązki URT wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dotyczy to także prowadzonych i niezakończonych postępowań administracyjnych (m.in. postępowania o przekazanie przez TP S.A. niewłaściwych danych dotyczących przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich w 2000 roku). W mocy utrzymane są także dotychczasowe decyzje i zezwolenia ogłoszone przez URT.