Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP zamiast URT

Jutro kończy istnienie Urząd Regulacji Telekomunikacji. W jego miejsce zostanie utworzony Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Piątek 29.03 br. był ostatnim dniem pracy URT. Od 1 kwietnia w miejsce zlikwidowanego organu powstaje Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Nowy urząd przejmie wszystkie zadania, uprawnienia i obowiązki URT wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne. Dotyczy to także prowadzonych i niezakończonych postępowań administracyjnych (m.in. postępowania o przekazanie przez TP S.A. niewłaściwych danych dotyczących przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich w 2000 roku). W mocy utrzymane są także dotychczasowe decyzje i zezwolenia ogłoszone przez URT.