Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP wydał kolejne zezwolenia

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał trzy nowe zezwolenia na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

W ubiegłym tygodniu takie zezwolenia otrzymały: warszawska firma GENESIS, Aster City Cable (wraz z przydziałem numeracji abonenckiej) oraz wrocławska spółka Eurotelekom, która będzie mogła również świadczyć usługi międzystrefowe poprzez prefiks 1071.

URTiP przydzielił ponadto spółkom SM-MEDIA SA i Nasza Telekomunikacja SA z Głoskowa, zezwolenia uprawniające do eksploatacji ruchomej publicznej sieci telefonicznej jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Firmy te będą mogły świadczyć usługi telefonii komórkowej, wykorzystując infrastrukturę innych operatorów komórkowych. Wcześniej zezwolenie takie otrzymała spółka Tele2.