URTiP: wkrótce nowy przetarg na radiowe pasmo

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące warunków drugiego przetargu na zagospodarowanie częstotliwości radiowych 3,6 - 3,8 GHz. Dostawcy będą mogli wykorzystać je do uruchomienia szerokopasmowego radiowego dostępu do internetu. Tym razem do rozdysponowania są trzy ogólnopolskie pary dupleksowych kanałów o szerokości 2 x 3,5 MHz każdy. Do "wzięcia" będzie jeszcze kilkanaście kanałów powiatowych.

Pasmo radiowe to dobro ograniczone więc rozstrzygnięcie przetargu nie zadowoli wszystkich startujących. URTiP z pewnością będzie chciał jednak uniknąć zamieszania jakie miało miejsce w przypadku poprzedniego przetargu. Najbardziej istotnym kryterium oceny oferty będzie zadeklarowana kwota i zachowanie warunków konkurencji. Ten drugi czynnik będzie miał raczej mniejsze znaczenie, gdyż trudno wskazać potentatów na rynku "stacjonarnych" usług punkt-wielopunkt w paśmie 3,6 - 3,8 GHz. Kolejne kluczowe kryteria obejmą ocenę wiarygodności finansowej, rozwiązań technicznych, studium ekonomiczno finansowe projektu. URTiP zadecydował, że najmniej istotnym czynnikiem będzie dotychczasowe doświadczenie uczestnika przetargu w zakresie działalności telekomunikacyjnej.

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty będzie musiał rozdysponować jeszcze wolne częstotliwości o zasięgu lokalnym. Z danych przedstawionych przez URTiP wynika, że np. w regionie warszawskim można wydzielić 129 kanałów 3,5 MHz w paśmie 3,6 - 3,8 GHz, a zainteresowanych nimi podmiotów jest 11. W obszarze katowickim - 104 kanały o szerokości 3,5 MHz, a liczba potencjalnie zainteresowanych podmiotów wynosi 9. (dane na podstawie wniosków zgłoszonych w odpowiedzi na zaproszenie Prezesa URTiP do składania wniosków o rezerwację częstotliwości na usługi telekomunikacyjne). Obszary, na których mogą być rezerwowane te same kanały zostały określone z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej.

W ocenie URTiP plan zagospodarowania nie tylko ogólnokrajowych kanałów, lecz także rezerwacji częstotliwości w poszczególnych powiatach, znakomicie wpisuje się w rządowy program "Upowszechnienia Szerokopasmowego Dostępu do Internetu na lata 2004-2006". Pasmo 3,6 - 3,8 GHz dla "cyfrowych systemów radiowego dostępu abonenckiego w stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych" raczej nie powinno interesować jednak niewielkich lokalnych dostawców, chcących zaistnieć na rynku bezprzewodowych usług szerokopasmowych. URTiP proponuje aby minimalna kwotą jaką startujący deklarowali za ogólnopolską rezerwację pary kanałów dupleksowych 2 x 3,5 MHz wynosiła 1,084 mln zł.

Projekt dokumentacji przetargowej na rezerwację kanałów ogólnopolskich dostępny jest tutaj. Uwagi do proponowanych warunków przetargu zainteresowane podmioty będą mogły zgłaszać do URTiP do 6 kwietnia br.

Więcej o wynikach pierwszego przetargu tutaj