URTiP uzna za znaczących

Regulator telekomunikacyjny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania trzech krajowych operatorów komórkowych za operatorów zajmujących na rynku pozycje znaczące.

W związku z posiadaniem przez Polską Telefonię Cyfrową, Polkomtel i PTK Centertel udziałów w krajowym rynku usług telefonii komórkowej przekraczających 25%, URTiP wszczął w stosunku do każdego z operatorów postępowanie w celu uznania za operatora o znaczącej pozycji na rynku.

Na operatorze telefonii komórkowej o znaczącej pozycji rynkowej ciążą dodatkowe obowiązki – m.in. nie może on odmówić połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią innego operatora.