Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP uzna za znaczących

Regulator telekomunikacyjny wszczął postępowanie administracyjne w sprawie uznania trzech krajowych operatorów komórkowych za operatorów zajmujących na rynku pozycje znaczące.

W związku z posiadaniem przez Polską Telefonię Cyfrową, Polkomtel i PTK Centertel udziałów w krajowym rynku usług telefonii komórkowej przekraczających 25%, URTiP wszczął w stosunku do każdego z operatorów postępowanie w celu uznania za operatora o znaczącej pozycji na rynku.

Na operatorze telefonii komórkowej o znaczącej pozycji rynkowej ciążą dodatkowe obowiązki – m.in. nie może on odmówić połączenia swojej sieci telekomunikacyjnej z siecią innego operatora.