URTiP o liberalizacji połączeń międzynarodowych

Prezes URTiP spotkał się z przedstawicielami izb gospodarczych w sprawie liberalizacji rynku połączeń międzynarodowych.

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego uwalniają rynek połączeń międzynarodowych 1 stycznia 2003 roku. Wczoraj o konsekwencjach liberalizacji tej części rynku telekomunikacyjnego prezes URTiP rozmawiał z przedstawicielami Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izby Gospodarczej Budownictwa Telekomunikacyjnego.

Według URTiP obecnie regulacji w formie przepisów wykonawczych wymagają zasady zgłaszania do Regulatora podjęcia działalności na rynku międzynarodowym, kwestie selekcji i preselekcji operatora oraz przydziału międzynarodowego punktu styku, oraz warunków współpracy i rozliczeń z tytułu świadczenia usług międzynarodowych, w tym bilingu oraz fakturowania.