Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP nie zgadza się na ofertę ramową TPSA

Prezes URTiP zadecydował, że oferta ramowa Telekomunikacji Polskiej dotycząca świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych jest niezgodna z prawem.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym TP S.A. jako operator o znaczącej pozycji rynkowej ma obowiązek opracowania ramowej oferty, w której określa warunki zawierania umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. W lutym TP S.A. przesłała taki projekt do URTiP do weryfikacji. Po przeanalizowaniu oferty, URTiP stwierdził, że projekt nie jest zgodny z przepisami prawa telekomunikacyjnego, nie uwzględnia warunków rynkowych i ekonomicznych oraz nie zapewnia efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Zdaniem prezesa URTiP oferta TP S.A. powinna porządkować określony segment rynku telekomunikacyjnego oraz ułatwiać negocjowanie umów przez operatorów i eliminować spory w tej dziedzinie. URTiP stwierdził, że projekt TP S.A. nie ma takiego charakteru. ”W znacznej części postanowienia oferty ramowej nie są jasne oraz nie spełniają warunków określonych przez prawo telekomunikacyjne” - wskazuje URTiP.