URTiP nie zgadza się na ofertę ramową TPSA

Prezes URTiP zadecydował, że oferta ramowa Telekomunikacji Polskiej dotycząca świadczenia usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych jest niezgodna z prawem.

Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym TP S.A. jako operator o znaczącej pozycji rynkowej ma obowiązek opracowania ramowej oferty, w której określa warunki zawierania umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. W lutym TP S.A. przesłała taki projekt do URTiP do weryfikacji. Po przeanalizowaniu oferty, URTiP stwierdził, że projekt nie jest zgodny z przepisami prawa telekomunikacyjnego, nie uwzględnia warunków rynkowych i ekonomicznych oraz nie zapewnia efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Zdaniem prezesa URTiP oferta TP S.A. powinna porządkować określony segment rynku telekomunikacyjnego oraz ułatwiać negocjowanie umów przez operatorów i eliminować spory w tej dziedzinie. URTiP stwierdził, że projekt TP S.A. nie ma takiego charakteru. ”W znacznej części postanowienia oferty ramowej nie są jasne oraz nie spełniają warunków określonych przez prawo telekomunikacyjne” - wskazuje URTiP.