Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP dzwoni przez VoIP

Katowicka firma 2Si zaprojektowała, wdrożyła i serwisuje sieć informatyczną w URTiP pozwalającą na integrację usług w obrębie całej instytucji.

Zbudowana i obsługiwana serwisowo przez firmę 2Si SA struktura została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii sieciowej Cisco. System połączył 20 oddziałów, rozmieszczonych w większych miastach Polski, oraz centralę w Warszawie.

URTiP w efekcie użytkuje sieć informatyczną udostępniającą, oprócz standardowych usług sieciowych, możliwość komunikacji telefonicznej (VoIP). Wdrożona infrastruktura umożliwia integrację usług sieciowych w całym urzędzie. Zapewnia wymianę danych między oddziałami, scentralizowany dostęp do Internetu oraz przesyłanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem łączy WAN. Dopełnienie stanowią: centralna poczta korporacyjna i system zarządzania infrastrukturą informatyczną oparty na technologii Microsoft Systems Management Server (SMS).