URTiP dzwoni przez VoIP

Katowicka firma 2Si zaprojektowała, wdrożyła i serwisuje sieć informatyczną w URTiP pozwalającą na integrację usług w obrębie całej instytucji.

Zbudowana i obsługiwana serwisowo przez firmę 2Si SA struktura została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii sieciowej Cisco. System połączył 20 oddziałów, rozmieszczonych w większych miastach Polski, oraz centralę w Warszawie.

URTiP w efekcie użytkuje sieć informatyczną udostępniającą, oprócz standardowych usług sieciowych, możliwość komunikacji telefonicznej (VoIP). Wdrożona infrastruktura umożliwia integrację usług sieciowych w całym urzędzie. Zapewnia wymianę danych między oddziałami, scentralizowany dostęp do Internetu oraz przesyłanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem łączy WAN. Dopełnienie stanowią: centralna poczta korporacyjna i system zarządzania infrastrukturą informatyczną oparty na technologii Microsoft Systems Management Server (SMS).