Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP akceptuje plany nowej ustawy telekomunikacyjnej

Rada Telekomunikacji wydała swoją opinię dotyczącą nowych rozwiązań prawnych związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, które nasz kraj będzie musiał przyjąć przed wejściem do Unii Europejskiej. Prezes URTiP zaznaczył, że przedstawione założenia są zgodne z kierunkiem zmian niezbędnych do przeprowadzenia w tym sektorze.

Zdaniem szefa URTiP, nowa ustawa telekomunikacyjna przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury będzie sprzyjać zdynamizowaniu rozwoju telekomunikacji w Polsce. Rada Telekomunikacji wydała pozytywną opinię na temat przedstawionych założenień regulacji prawnych. Tym samym zadeklarowała, że będzie wspierać dalsze prace legislacyjne.

Witolda Graboś, prezes URTiP w oficjalnym komunikacie zaznaczył, że problemem, który należy rozwiązać, jest nie tylko kwestia dostosowania polskiego prawa telekomunikacyjnego do nowych przepisów unijnych dyrektyw. Zmianie ulec muszą również: zakres działania urzędu w nowym systemie prawnym oraz kompetencje samego prezesa.

„Założenia do ustawy prawo telekomunikacyjne” można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury:

http://www.mi.gov.pl