Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URTiP: O podwyżce trzeba poinformować na piśmie i z wyprzedzeniem

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty broni prawa klientów korzystających z internetu do informacji o podwyżce w związku ze wzrostem podatku VAT na internet z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Operatorzy powinni na piśmie poinformować abonentów o podwyżce.

Urząd nie znalazł podstaw prawnych do zwolnienia dostawców internetu z obowiązku poinformowania klientów o podwyżce cen usług. Dostawcy, którzy go nie dopełnili mogą się liczyć z tym, że będzie się wobec nich toczyć postępowanie administracyjne w zakresie przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Jak jednak zaznaczył prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witold Graboś, podczas takich ewentualnych postępowań będzie brana pod uwagę okoliczność łagodząca, to jest fakt, że ustawa o zmianie ustawy o podatku VAT ukazała się w Dzienniku Ustaw dopiero 25 stycznia 2005 roku i operatorzy nie mieli zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o zmianach cen i przygotowania informującej o tym korespondencji do abonentów.

Niektórzy operatorzy nie mogli wywiązać się z obowiązku poinformowania abonentów również z powodu stosowania długich okresów rozliczeniowych, tak, że odpowiednio wczesne poinformowanie klientów o zmianie cen nie było dla niektórych dostawców możliwe.

22 lutego prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - Wacław Iszkowski przesłał list prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witoldowi Grabosiowi z prośbą o wydanie komunikatu zwalniającego dostawców internetu z obowiązku informowania klientów o podwyżce cen za korzystanie z internetu. W liście wyjaśniał, że zmiana cen jest spowodowana przez przyczynę o charakterze zewnętrznym i przymusowym, tj. wprowadzeniem 22 % stawki podatku VAT decyzją Parlamentu.

Witold Graboś powołał się jednak na prawo telekomunikacyjne, według którego obowiązek powiadamiania o podwyżce powstaje w razie podwyższenia cen usługi, bez rozróżniania ceny netto i brutto. O każdej więc podwyżce operator musi poinformować abonentów na piśmie.