URTiP: O podwyżce trzeba poinformować na piśmie i z wyprzedzeniem

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty broni prawa klientów korzystających z internetu do informacji o podwyżce w związku ze wzrostem podatku VAT na internet z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Operatorzy powinni na piśmie poinformować abonentów o podwyżce.

Urząd nie znalazł podstaw prawnych do zwolnienia dostawców internetu z obowiązku poinformowania klientów o podwyżce cen usług. Dostawcy, którzy go nie dopełnili mogą się liczyć z tym, że będzie się wobec nich toczyć postępowanie administracyjne w zakresie przestrzegania przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

Jak jednak zaznaczył prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witold Graboś, podczas takich ewentualnych postępowań będzie brana pod uwagę okoliczność łagodząca, to jest fakt, że ustawa o zmianie ustawy o podatku VAT ukazała się w Dzienniku Ustaw dopiero 25 stycznia 2005 roku i operatorzy nie mieli zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji o zmianach cen i przygotowania informującej o tym korespondencji do abonentów.

Niektórzy operatorzy nie mogli wywiązać się z obowiązku poinformowania abonentów również z powodu stosowania długich okresów rozliczeniowych, tak, że odpowiednio wczesne poinformowanie klientów o zmianie cen nie było dla niektórych dostawców możliwe.

22 lutego prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji - Wacław Iszkowski przesłał list prezesowi Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witoldowi Grabosiowi z prośbą o wydanie komunikatu zwalniającego dostawców internetu z obowiązku informowania klientów o podwyżce cen za korzystanie z internetu. W liście wyjaśniał, że zmiana cen jest spowodowana przez przyczynę o charakterze zewnętrznym i przymusowym, tj. wprowadzeniem 22 % stawki podatku VAT decyzją Parlamentu.

Witold Graboś powołał się jednak na prawo telekomunikacyjne, według którego obowiązek powiadamiania o podwyżce powstaje w razie podwyższenia cen usługi, bez rozróżniania ceny netto i brutto. O każdej więc podwyżce operator musi poinformować abonentów na piśmie.