URT poszerza koncesję Energis

Zgodnie z zapisem rozszerzonego zezwolenia spółka będzie mogła teraz przyłączać bezpośrednio klientów do swojej sieci oraz świadczyć wszelkiego rodzaju usługi głosowe, w tym usługi komutowanego dostępu do Internetu.

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał zezwolenie dla Energis Polska na mocy którego spółka będzie mogła świadczyć wszelkie usługi telekomunikacyjne w ramach własnej sieci. Dotychczas operator posiadał uprawnienia jedynie do świadczenia usług międzystrefowych. Teraz Energis będzie mógł przyłączać klientów bezpośrednio do sieci telekomunikacyjnej i świadczyć usługi dostępu do Internetu. Wyjątek stanowią wciąż połączenia międzynarodowe.