Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

URT: nieuzasadnione podwyżki TP S.A.

URT poinformował, że odrzucił projekt nowego cennika dzierżawy łączy telekomunikacyjnych przedstawiony przez TP S.A., bo brak w nim uzasadnienia kosztowego. Tymczasem operator twierdzi, że przesłał projekt z prośbą o opinię a nie akceptację i ponadto zawierał on analizę kosztową.

URT zarzuca projektowi cennika TP S.A. uchybienia formalne: brak jest uzasadnień zmiany cennika w „każdej kwestii, która jest istotna z punktu widzenia zgodności cennika lub jego zmiany z postanowieniami ustawy Prawo Telekomunikacyjne” – napisano w komunikacie URT. Tymczasem, według Regulatora zawierają jedynie informacje dotyczące zamiaru wprowadzenia nowego cennika dzierżawy łączy 1 maja br. W skrócie: brak uzasadnienia podwyżek. Prezes URT Kazimierz Ferenc stwierdza więc w oficjalnym piśmie: „Zmiana cennika musi zawierać analizę kosztową, zawartą w uzasadnieniu do projektu. W przedmiotowej sprawie koszty świadczenia usług ponoszone przez operatora nie zostały przedstawione, co powoduje brak możliwości sprawdzenia poprawności skalkulowania proponowanych cen”.

Rzecznik TP S.A., Witold Rataj odpowiada, że przesłany projekt miał na celu jedynie zasięgnięcie opinii URT do przedstawionych propozycji nowych cen. „Nie była to więc prośba o akceptację a o opinię, ale i tak, wbrew temu co głosi komunikat URT dołączona do niej była analiza kosztowa” – powiedział Witold Rataj.

To już drugi projekt nowego cennika TP S.A., wobec którego w ciągu ostatnich tygodni sprzeciw złożył URT. Podobnie jak w przypadku „Oferty TP S.A. dla biznesu”, Regulator uważa, że projekt jest niezgodny z Prawem telekomunikacyjnym. W przypadku poprzedniego cennika TP S.A. zapowiedziała wprowadzenie zasugerowanej poprawki do końca marca, co pozwoli na wprowadzenie go w życie w zakładanym wcześniej terminie. Także i w tym przypadku operator zapewnia, że zdąży z przesłaniem uzupełnionego projektu tak, by wprowadzić go zgodnie z założeniem 1 maja br.