URT: nie dla oferty biznesowej TP S.A.

Prezes URT sprzeciwia się projektowi zmiany cennika przez TP S.A. i wprowadzeniu oferty biznesowej. Telekomunikacja Polska zamierza wprowadzić zgodnie z sugestią URT zmiany, które pozwolą jej na przedstawienie oferty w zakładanym wcześniej terminie majowym.

Prezes URT przedstawił stanowisko, w którym wyraził sprzeciw wobec przedłożonego przez TP S.A. pod koniec lutego br. projektu zmiany cennika usług powszechnych i wprowadzenia „Oferty TP S.A. Biznes”. Według pomysłu TP S.A., firmy miałyby możliwość, zależnie od pakietu taryfowego, wykupienia pakietu minut z kilku lub kilkunastoprocentowym rabatem. Projekt zakłada, że z oferty mogą skorzystać abonenci, którzy przedstawią numer REGON. URT stwierdza, że TP SA ogranicza tym samym abonentom pakietu standardowego nie prowadzącym działalności gospodarczej prawo do dokonania wyboru najbardziej korzystnej oferty. „Trudno powiedzieć, żeby sytuacja w związku ze sprzeciwem URT była dramatyczna – regulator zasugerował już nam rozwiązanie problemu, po którego zastosowaniu nie będzie problemu z akceptacją projektu. Nie będziemy po prostu wymagali przedstawiania numeru REGON” – wyjaśnia Witold Rataj, rzecznik TP S.A.

URT uzasadnił swoją decyzję przepisami Prawa telekomunikacyjnego, w myśl których usługi powszechne powinny być dostępne każdemu użytkownikowi na równych warunkach, bez dyskryminowania lub nieuzasadnionego uprzywilejowania poszczególnych grup adresatów. „Poprawiony projekt nie będzie ograniczał w żaden sposób formalny dostępu klientom indywidualnym dostępu do oferty biznesowej – naturalną zaporą jest po prostu fakt, że aby skorzystać z rabatu trzeba wykupić potężny pakiet minut. Nigdy nie było natomiast naszą intencją ograniczanie abonentom indywidualnym dostępu do naszych usług” – powiedział Witold Rataj. Według przedstawiciela TP S.A., operator powinien zdążyć z przedłożeniem w URT nowego projektu do końca marca, tak by wprowadzić zmiany w cenniku zgodnie z zakładanym wcześniej majowym terminem.

Sprzeciw URT budzi także zastrzeżenie sobie przez TP S.A. prawa do ograniczenia oferowania taryfy biznesowej w zależności od technicznych możliwości sieci operatora. Według URT nie jest możliwe określenia stopnia, w jakim ograniczenia techniczne sieci TP S.A. wpływałyby na świadczenie usług oferty biznesowej. URT uznał projekt oferty biznesowej TP SA za sprzeczny z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego – tym samym projekt nie wejdzie w życie.