UPC wyrzucone z Nasdaq

Kwity depozytowe holenderskiej spółki nie będą już notowane na Nasdaq – zadecydował zarząd giełdy.

Kwity depozytowe (ADR) UPC zostały wycofane z obrotu na Nasdaq ponieważ od dłuższego czasu ich kurs utrzymywał się poniżej wymaganego regulaminem rynku minimum. ADR-y UPC przez ponad miesiąc notowano poniżej 3 USD za papier. Wcześniej ten paneuropejski operator sieci telewizji kablowych (świadczący także poprzez tę sieć usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu – chello – dla ponad 0,5 mln użytkowników w Europie) został usunięty z indeksu giełdy Euronext.

Na koniec marca br. łączna wartość zobowiązań spółki przekraczała 11 mld EUR.