UPC w opałach

Rosną straty i długi holenderskiego operatora a spada jego wiarygodność kredytowa.

W I kw. br. UPC - paneuropejski koncern z siedzibą w Amsterdamie - poniosło 556 mln EUR straty netto, czyli o 19% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Straty operatora pogłębiają się od połowy zeszłego roku, m.in., z uwagi na gigantyczny program inwestycyjny, dzięki któremu UPC chciało zdobyć 30 tys. klientów kompleksowych usług teleinformatycznych (telefon, Internet, telewizja) do końca zeszłego roku i w sumie 300 tys. abonentów tych usług do końca bieżącego roku. Inwestycje spowodowały, że dług UPC wynosił na koniec zeszłego roku 6,5 mld EUR. Akcje koncernu zaś w ciągu ostatnich 12 miesięcy straciły 80% wartości.

Z tego powodu UPC ma trudności z uzyskaniem gotówki. Z planowanej emisji akcji o wartości 1,3-1,5 mld EUR aż 66-76% obejmie dotychczasowy akcjonariusz UPC - UnitedGlobalCom. Jednocześnie zwiększa się rentowność obligacji emitowanych przez UPC, co świadczy, że inwestorzy traktują je jako coraz bardziej ryzykowną lokatę kapitału.

UPC liczy na poprawę wyników w drugiej połowie bieżącego roku. Zarząd koncernu przewiduje, że wartość sprzedaży w 2001 r. zwiększy się o 40-50% do 1,4-1,5 mld EUR a łączna strata netto wyniesie 200 mln EUR, czyli o 45% mniej niż w roku ubiegłym.

W Polsce UPC oferuje klientom telewizję kablową i dostęp do Internetu za pośrednictwem swojego operatora Chello i platformy telewizji cyfrowej Wizja TV.

<i>Źródło: Reuters</i>