UPC i Cisco Systems stworzą sieć VoIP

Cisco Systems i United Pan-Europe Communications (UPC) zamierzają zbudować wspólnie pierwszą w Unii Europejskiej kablową sieć komunikacyjną VoIP (Voice over Internet Protocol). Zapowiadają również rozwinięcie strategicznej współpracy w zakresie projektowania i rozwijania serwisów IP.

Cisco i UPC wykorzystają istniejącą sieć kablową UPC. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu trzech lat i obejmie 500 tys. klientów w pięciu miastach. Pierwsze testy systemu zostaną przeprowadzone w trzecim kwartale b.r. w Rotterdamie.

UPC, które dostarcza zintegrowane usługi telekomunikacyjne (telefon, telewizja kablowa, Internet)spodziewa się, że wprowadzenie nowej technologii pozwoli na znaczące oszczędności w stosunku do telefonii kablowej i redukcję cen usług, dzięki czemu zdobędzie większy udział w rynku.

UPC oferuje w Polsce dostęp do sieci kablowej i Internet. Trzecim filarem mają być usługi telefoniczne realizowane właśnie za pomocą technologii VoIP.