Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UPC Polska: 34,5 tys. użytkowników Chello

Liczba abonentów usług szerokopasmowego dostępu w sieci UPC wzrosła do 34,5 tys. - podał Parkiet.

Pod koniec czerwca z usługi Chello mogło korzystać ok. 25 proc. domów w sieci UPC. Sieć telewizji kablowej miała w podsumowanym okresie

984 tys. abonentów.