Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UOKiK: wzmocnimy kontrolę rynku telekomunikacyjnego i internetowego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że zamierza coraz efektywniej chronić konkurencję w całej gospodarce, a szczególny nacisk zostanie położony m.in. na sektor telekomunikacyjny oraz internetowy.

Informację podajemy za PAP. UOKiK zaznacza, że zintensyfikowane działania dotyczyć będą również wywierania wpływu na projekty prawne państwa. Zdaniem prezesa Urzędu, niezbędne jest, by UOKiK mógł oceniać nowe ustawy pod kątem ich wpływu na ochronę konkurencji. Jak podkreślił Cezary Banasiński, szef Urzędu przykładem aktu prawnego, który uderzył w konkurencyjność była zgoda na prywatyzację przedsiębiorstwa, które posiada dominującą pozycję na rynku - Telekomunikacji Polskiej.

Pod specjalnym nadzorem UOKiK znajdzie się sektor bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny oraz e-commerce.

Jak zaznaczyła Ewa Kubris, wiceprezes Urzędu, być może powołany zostanie pełnomocnik do spraw nadzoru nad handlem elektronicznym z tego względu, że w tym obszarze działalności dochodzi do wielu nadużyć.

W ubiegłym roku UOKiK nałożył 12 mln zł kar, w tym 1,6 mln zostało wpłacone. Prezes Banasiński dodał, że 2003 rok był ostatnim rokiem, w którym kary były tak niskie, bowiem od 1 maja br. UOKiK ma możliwość nakładania kar w wysokości nawet do 10% rocznych przychodów ukaranego przedsiębiorstwa.