Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UOKiK wziął pod lupę pakiety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku ze świadczoną przez Telekomunikację Polską usługą "Pakiety internetowe TP".

„Wątpliwości UOKIK wzbudza fakt, że TP SA nie informuje konsumentów o zakresie wykorzystania przysługującego im limitu dostępu do Internetu, ani też jego wyczerpaniu.Efektem tych działań jest nieświadome przekraczanie przez abonentów przyznanych im limitów oraz konieczność ponoszenia znacznie wyższych opłat za korzystanie z Internetu bądź niewykorzystywanie wszystkich opłaconych połączeń z obawy przed wysokimi rachunkami.

W przypadku, gdy UOKiK uzna, po przeprowadzeniu postępowania, że ww. praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów wydaje decyzję nakazującą jej zaniechania. Postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy” – informuje UOKiK.