UOKiK wziął pod lupę pakiety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku ze świadczoną przez Telekomunikację Polską usługą "Pakiety internetowe TP".

„Wątpliwości UOKIK wzbudza fakt, że TP SA nie informuje konsumentów o zakresie wykorzystania przysługującego im limitu dostępu do Internetu, ani też jego wyczerpaniu.Efektem tych działań jest nieświadome przekraczanie przez abonentów przyznanych im limitów oraz konieczność ponoszenia znacznie wyższych opłat za korzystanie z Internetu bądź niewykorzystywanie wszystkich opłaconych połączeń z obawy przed wysokimi rachunkami.

W przypadku, gdy UOKiK uzna, po przeprowadzeniu postępowania, że ww. praktyka narusza zbiorowe interesy konsumentów wydaje decyzję nakazującą jej zaniechania. Postępowanie powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy” – informuje UOKiK.