UOKiK: reklama typu pop-up niezgodna z prawem?

W opinii UOKiK niektóre formy reklamy pop-up mogą stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności użytkowników sieci i wówczas można je uznać za sprzeczne z obowiązującym prawem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Infrastruktury w ramach wspólnej akcji zbadało reklamy typu pop-up pojawiające się na polskich witrynach.

Przeszukano blisko 200 stron internetowych. Na podstawie zgromadzonych informacji UOKiK planuje wszczęcie postępowania wyjaśniającego, celem ustalenia czy zasadne jest podjęcie dalszych działań, np. ukaranie zleceniodawców sankcjami finansowymi.

Wśród zakwestionowanych reklam znalazły się m.in. takie, w których pole krzyżyka jest nieaktywne bądź ucieka przed kursorem, w ogóle nieposiadające pola zamknięcia lub z zamknięciem pojawiającym się dopiero po kilkunastu sekundach odtwarzania lub dźwiękowe, często bardzo głośne. Należy podkreślić, że wszystkie przeglądarki, za pośrednictwem których prowadzono kontrolę, były wyposażone w blokadę okienek wyskakujących. Mimo to reklamy uruchamiały się bez problemu.

Obowiązujące przepisy prawne nie zakazują reklamy typu pop-up. W opinii Urzędu, niektóre jej formy - w szczególności okienka internetowe pozbawione funkcji natychmiastowego wygaszenia lub zaprojektowane specjalnie w celu obchodzenia blokad stosowanych w programach antywirusowych posiadających opcję blokady - mogą stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności użytkowników sieci. Tego obowiązujące przepisy zakazują. - czytamy w komunikacie UOKiK.

Współpraca Urzędu i Ministerstwa Infrastruktury jest elementem akcji realizowanej w ramach Międzynarodowych Dni Przeszukiwania Internetu (Internet Sweep Day) z inicjatywy Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network, ICPEN). Celem działań jest zapobieganie i zwalczanie nieuczciwych praktyk marketingowych o wymiarze międzynarodowym (m. in. wzmacnianie i poprawa egzekucji przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku, zwłaszcza dokonywanych drogą elektroniczną).

Źródło: http://www.uokik.gov.pl