Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UOKiK przygląda się praktykom TP SA

Jak donosi Reuters, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko Telekomunikacji Polskiej SA. Dotyczy ono uchylania się TP SA od zawierania umów o rozliczeniach z operatorami internetowymi, oferującymi usługi dial-up.

Zdaniem UOKiK, TP SA nie rozlicza się z operatorami internetowymi, którzy oferują własne usługi dial-up. Klienci tych firm wdzwaniają się pod dane numery dostępowe, m.in. poprzez łącza TP SA. Z tak generowanego ruchu jedynie TP SA czerpie korzyści.

UOKiK wszczął postępowanie ze względu na uchylanie się Telekomunikacji Polskiej od zawierania tego typu umów międzyoperatorskich o wzajemnych rozliczeniach. Zdaniem urzędu, praktyki takie niekorzystnie wpływają na rozwój rynku usług dostępu do Internetu.