UOKiK ostrzega przed phishingiem

UOKiK przestrzega internautów przed atakiem wirtualnych przestępców wykorzystujących popularność internetowej bankowości i kradnących tożsamość.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed phishingiem - przestępstwem polegającym na kradzieży tożsamości, czyli wyłudzeniu danych osobowych takich jak numer karty kredytowej, hasło, dane dotyczące konta, które potem wykorzystywane są w w celu dokonania nieuprawnionej transakcji.

Proceder najczęściej polega na wysyłaniu e-maili sugerujących, iż pochodzą np. z internetowego banku, w których adresat nakłaniany do wypełnienia specjalnego formularza i potwierdzenia swych poufnych danych. Oszuści tworzą też witryny łudząco przypominające orygnialne internetowe strony insytycji finansowych. Wykorzystywane jest logo, zachowywany styl korespondencji handlowej, mogą również pojawić się prawdziwe nazwiska osób należących do kierownictwa przedsiębiorstwa. Zabiegi te mają na celu uwiarygodnienie treści e-maila oraz strony www i ostateczne przekonanie ofiary phishingu do podania swych danych.

Nigdy nie odpowiadaj automatycznie na e-maile, w których zwrócono się o wprowadzenie danych osobowych. Instytucja finansowa nigdy nie poprosi nas o takie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najlepiej w takiej sytuacji skontaktować się z bankiem. Ważne jest również regularne sprawdzanie konta bankowego, aby upewnić się czy wszystkie transakcje rzeczywiście przeprowadziliśmy - zaleca w swym komunikacie UOKiK.

Urząd przestrzega ponadto, że groźne e-maile mogą odwoływać się do kryzysu finansowego, a także informować o problemach z rachunkiem rozliczeniowym czy innymi płatnościami. Jeżeli coś wzbudzi naszą wątpliwość powinniśmy natychmiast powiadomić bank. Jeżeli staliśmy się ofiarą oszustwa konieczne jest zawiadomienie organów ścigania. - brzmią rady UOKiK.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl