UOKiK kontra spamerzy

"Pogłoski o "śmierci spamu" były zdecydowanie przesadzone - ilość spamu rośnie mimo, iż pojawia się coraz więcej skutecznych narzędzi antyspamowych. Wszelkie rozwiązania techniczne będą jednak zawsze o jeden krok do tyłu za cyberprzestępcami" - mówią w rozmowie z PCWK Online Justyna Kurek i Łukasz Wroński, eksperci ds. spamu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z przedstawicielami UOKiK rozmawialiśmy również o działaniach prowadzonych w ramach Miesiąca Przeciwdziałania Oszustwom oraz o tym, jak dużym problemem polskich internautów jest spam.

Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom (Fraud Prevention Month) to inicjatywa Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN) zrzeszającej 33 państwa, w tym Polskę. W marcu tego roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje w jej ramach szereg działań mających na celu podnoszenie poziomu świadomości na temat prawnych możliwości zwalczania niechcianej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (spamu). Postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat - dlatego też o Miesiącu Przeciwdziałania Oszustwom oraz o polskim spamie rozmawialiśmy z Justyną Kurek i Łukaszem Wrońskim, ekspertami z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak przebiegać będzie antyspamowa akcja "Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom"? Jaki udział w niej będzie miał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

UOKiK kontra spamerzy

Justyna Kurek, ekspert UOKiK

Justyna Kurek: Miesiąc Przeciwdziałania Oszustwom - czyli Fraud Prevention Month - jest coroczną inicjatywą edukacyjną organów ochrony konsumentów zrzeszonych w Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN), której aktywnym członkiem jest Prezes UOKiK. Każdy z uczestników tej inicjatywy wybiera sam temat przewodni działań edukacyjnych i organizuje miesięczną "zmasowaną akcję informacyjną".

Odbywająca się w marcu bieżącego roku kampania informacyjna UOKiK będzie poświęcona prawnym, ekonomicznym i społecznym aspektom niechcianej korespondencji - spamu. Problem ten w naszej ocenie stanowi ostatnio jeden z poważniejszych problemów, z którym spotykają się polscy e-konsumenci. W ocenie UOKiK, większość z nich wiąże się z nieposiadaniem przez nich wystarczających informacji o skutkach zjawiska oraz środkach technicznych i prawnych, które mogą podjąć, aby skuteczne bronić się przed negatywnymi następstwami spamu. Dlatego zamysłem tego projektu jest poprawa poziomu ochrony interesów konsumentów w Polsce poprzez zwiększenie świadomości nie tylko konsumentów, ale także pracowników administracji, organów ścigania oraz przedsiębiorców funkcjonujących na rynku usług internetowych.

UOKiK kontra spamerzy

Łukasz Wroński, ekspert UOKiK

Łukasz Wroński: Marcowe projekty UOKiK są skierowane do różnych kategorii podmiotów. W dniu 7 marca w siedzibie UOKiK odbyło się spotkanie z czołowymi dostawcami usług internetowych, organizowane wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) poświęcone idei samoregulacji. Celem spotkania było zainicjowanie prac nad kodeksem dobrych praktyk dla ISP w zakresie przeciwdziałania spamowi oraz przedstawienie korzyści związanych z samoregulacją i podstawowych założeń takiego projektu. Podczas spotkania przedstawiliśmy zarówno ideowe założenia samoregulacji, jak i wprowadzone w innych krajach rozwiązania, które mogą przyczynić się do ograniczenia skali niekontrolowanego spamu.

W dniu 14 marca (czyli dziś) odbędzie się konferencja naukowa, poświęcona tematyce bezpieczeństwa w sieci, w szczególności problemowi spamu. Projekt ten organizowany jest wspólnie z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). Konferencja ta zostanie zorganizowana w formie trzech bloków tematycznych poświęconych krajowym i międzynarodowym inicjatywom w zakresie przeciwdziałania spamowi; aspektom prawnym niechcianej korespondencji oraz roli CERT i międzynarodowej współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zwalczania spamu.

Natomiast w dniu 23 marca w siedzibie UOKiK odbędą się warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez ekspertów

dla prokuratorów w zakresie metod ścigania przestępców internetowych, powiązań technicznych i organizacyjnych w podziemiu gospodarczym, metod zbierania materiału dowodowego (w tym identyfikacji sprawców) i ustalania relacji pomiędzy różnymi rodzajami przestępstw sieciowych. Ponadto w marcu ukażą się liczne artykuły w prasie na temat walki ze spamem - od periodyków kobiecych do prasy fachowej.

Czy w Polsce spam stanowi poważny problem użytkowników Internetu?