UOKiK kontra TP S.A.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciw TP S.A.

Podjęcie przez urząd tych czynności wynika, jak podano w oficjalnym komunikacie z powodu "kształtowania przez TP S.A. antykonkurencyjnej struktury opłat za usługi telefoniczne" oraz "ograniczenia dostępu do powszechnych usług telefonicznych poprzez drastyczną podwyżkę opłaty abonamentowej", niezrównoważoną obniżką innych taryf.

TP S.A. wprowadziła zmiany w taryfach 1 maja br. Operator tłumaczy podwyżkę abonamentu koniecznością dostosowania ceny do ponoszonych kosztów w ramach równoważenia taryf. Jednocześnie koncern obniżył opłatę instalacyjną, która - zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami - była równie nierentowna jak opłata abonamentowa.

Według prezesa UOKiK, Tadeusza Aziewicza, przeczy to twierdzeniom TP S.A. o budowaniu taryf w oparciu o orientację kosztową, a może mieć na celu przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji.

W styczniu br. UOKiK ukarał już operatora 54 mln zł za stosowanie praktyk monopolistycznych w połączeniach międzystrefowych. Kara wynikała z niezastosowania się operatora do decyzji urzędu z lipca 1998 r., nakazującej zaniechanie pobierania wygórowanych opłat za telefoniczne połączenia międzystrefowe ponad 100 km.

W kwietniu br. urząd rozpoczął ustalanie pozycji operatorów telekomunikacyjnych, w tym operatora dominującego, według zasady: operator znaczący ma przynajmniej 25% rynku, a operator dominujący - co najmniej 40% rynku. Miało to umożliwić prezesowi URT skorzystanie z uprawnień regulacyjnych, nadanych mu na mocy Prawa telekomunikacyjnego, jak nakładanie kar i wstrzymywanie nowych cenników.

Prezes UOKiK uznał 24 maja br. TP S.A. za operatora dominującego. Ten odwołał się na początku czerwca do Sądu Antymonopolowego od postanowienia. Trwa teraz badanie odwołania przez sąd, ale decyzja nie jest spodziewana szybko.

Ponadto, na początku lipca br., UOKiK wezwał TP S.A. do zaniechania nieuczciwej konkurencji przez emisję wprowadzających w błąd reklam dotyczących połączeń międzymiastowych. Według UOKiK reklama sugerowała, że wybranie numeru 1033 jest warunkiem niezbędnym do uzyskania połączenia międzymiastowego.

<i>Źródło: Reuters, PAP</i>