UOKiK i IAB: decydujące starcie w sprawie pop-up?

UOKiK pracuje nad wyjaśnieniem legalności niektórych form reklamy pop-up i ewentualnych kar pieniężnych, które miałyby być nakładane na jej zleceniodawców. Do sprawy włączyło się IAB Polska.

Przypomnijmy, że we wrześniu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że na wskutek przeprowadzonej wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury kontroli ponad 200 witryn zaplanowano postępowanie wyjaśniające, celem ustalenia czy zasadne jest podjęcie dalszych działań, np. karanie zleceniodawców uciążliwych reklam odpowiednio wysoką sankcją finansową.

Dlaczego UOKiK zajął się analizowaniem "agresywności" reklamy pop'up (którą łatwo można przecież zablokować), a nie podejmuje żadnych działań odnośnie zalewu reklam telewizyjnych przerywających oglądanie programów i filmów lub w sprawie wielkich form zewnętrznych przysłaniających całkowicie niektóre budynki w stolicy? - Tematyka kontroli była konsultowana na forum międzynarodowym - tłumaczy Maciej Chmielowski z Biura Prasowego UOKiK podkreślając, iż Urząd zajął się reklamą typu pop-up w ramach akcji Międzynarodowych Dni Przeszukiwania Internetu (Internet Sweep Day), w których UOKiK bierze udział od 2002 roku.

IAB Polska podjął rozmowy z UOKiK mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska z korzyścią dla wszystkich przedstawicieli branży reklamy internetowej. Urząd zaznacza jednak, że spotkanie z przedstawicielami IAB, do którego doszło w minionym miesiącu nie ma wpływu na wynik prowadzonych postępowań i służyło tylko i wyłącznie zapoznaniu się ze stanowiskiem Związku.

UOKiK i IAB: decydujące starcie w sprawie pop-up?

Jarosław Sobolewski

Uważam, że takie kary, jakie UOKiK przewiduje dla zleceniodawców pop-upów (w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów) są bardzo drastyczne. Nawet samo ryzyko ich nałożenia ma też swoje znaczące reperkusje. Jako IAB Polska będziemy robić wszystko, aby skutecznie bronić naszej branży przed takimi sytuacjami - mówi Jarosław Sobolewski Dyrektor Generalny IAB Polska.

Podjeliśmy w tej sprawie rozmowy z UOKiK i jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy przedstawicieli Urzędu. Wykazują oni zrozumienie dla naszych argumentów dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania naszego medium - dodaje Sobolewski.

Aktualizacja: 04 listopada 2008 15:00

Dodaliśmy oświadczenie Biura Prasowego UOKiK o wszczęciu postępowania w sprawie niektórych zleceniodawców uciążliwych reklam pop-up.