UOKiK: Zygmunt Solorz-Żak może przejąć Sferię

Zygmunt Solorz-Żak może przejąć kontrolę nad spółką Sferia. W ocenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsmentów koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku.

Po przeprowadzeniu postępowania Prezes UOKiK wydała zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Zygmunta Solorza-Żaka kontroli nad spółką Sferia. Przejmujący jest m.in. właścicielem większościowym Telewizji Polsat, Invest Banku, Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Polsat oraz największej polskiej platformy cyfrowej - spółki Cyfrowy Polsat, która udostępnia klientom indywidualnym programy radiowe i telewizyjne rozprowadzane drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów. Cyfrowy Polsat uruchomił w ostatnich miesiącach także usługi telefonii komórkowej. Drugi uczestnik postępowania - Sferia - świadczy usługi telekomunikacyjne, transmisji danych i dostępu do Internetu.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK ustaliła, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku przez któregokolwiek z jej uczestników.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce