UOKiK: 14% Polaków płaci rachunki przez internet

Z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że Polacy - szczególnie młodzi i wykształceni mieszkańcy dużych miast - stopniowo przekonują się nowych form opłacania rachunków. Wciąż jednak najbardziej popularne jest okienko pocztowe.

Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie UOKiK największą popularnością wśród Polaków w zakresie regulowania opłat za rachunki cieszą się tradycyjne sposoby: poczta (67%), oddział banku (36%), inkasent oraz punkty obsługi klienta (35%). Zaledwie 14% badanych wybiera przelew przez internet.

Z raportu "Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki - stan obecny i kierunki rozwoju" wynika, że zarówno znajomość możliwości opłacania rachunków przez internet jak i jej wykorzystanie najbardziej popularne jest wśród ludzi młodych, wykształconych, a także mieszkańców dużych miast.

O płaceniu rachunków przez internet wie 45% dwudziestolatków i zaledwie 5% osób w wieku 60 i więcej lat. Znacznie częściej świadomość tę posiadają ponadto osoby z wykształceniem wyższym (43%) niż podstawowym (1%) i zasadniczym zawodowym (7%), a także mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (42%), mieszkańcy wsi wiedzący o tej formie płatności to zaledwie 13%.

Dokonywanie przelewów internetowych regulujących należności za rachunki jest najbardziej popularne wśród dwudziestolatków, z których 24% opłaca rachunki w ten sposób zawsze lub prawie zawsze, oraz trzydziestolatków (28%). Natomiast 98% osób w wieku 60 i więcej lat oraz 86% pięćdziesięciolatków nigdy nie płaci rachunków przez internet.

Z opisywanej formy płatności korzystają przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym (29% zawsze lub prawie zawsze) i jedynie co setna osoba w wykształceniem zawodowym. Jest to ponadto zdecydowanie częstsze w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (21%) niż na wsi (7%). Najchętniej płacą w ten sposób kierownicy i specjaliści (37%), prywatni przedsiębiorcy (43%) oraz uczniowie i studenci (30%).

Z raportu wynika ponadto, iż respondenci płacący rachunki drogą online - w zdecydowanej większości są zadowoleni z tych usług bankowych.

Głównym powodem, w związku z którym opłacane są rachunki za pośrednictwem przelewów internetowych, jest możliwość dokonania opłat bez konieczności chodzenia na pocztę czy do banku (80%). Prawie równie duże znaczenie ma niski koszt transakcji lub brak jakichkolwiek opłat. Dwie piąte respondentów wskazuje na możliwość szybkiego załatwienia sprawy oraz dokonania płatności o każdej porze dnia.

Wskazywanymi przez resondentów barierami w opłacaniu rachunków przelewem przez internet są: brak dostępu do sieci (wskazuje to ponad połowa ankietowanych), nieumiejętność posługiwania się komputerem (co czwarty badany) oraz brak konta w banku i przyzwyczajenie do innych sposobów regulowania płatności (20%). O bezpieczeństwo internetowych transakcji obawia się 15% ankietowanych, a co dziesiąty nie ma zaufania, że pieniądze dotrą do wystawcy rachunku.

Prognoza zawarta w raporcie mówi, że w związku z niskimi opłatami oraz możliwością oszczędzenia czasu nabiorą znaczenia płatności bezgotówkowe w formie przelewów internetowych oraz stałych zleceń na kontach.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl