Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UMTS w 2005

Prezes URTiP ogłosił decyzję o przesunięciu terminu komercyjnego uruchomienia usług UMTS w Polsce. Na wniosek operatorów świadczenie usług telefonii 3G rozpocznie się rok później niż zakładano.

Pierwotnie, decyzją z 20 grudnia 2000 roku minister łączności określił jako datę rozpoczęcia świadczenia usług dzień 1 stycznia 2004 r. Do końca 2004 r. sieć UMTS miała pokryć zasięgiem 20% populacji kraju, a do końca 2007 r. – 40% populacji.

Na mocy decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wszystkie te terminy zostały przesunięte o rok. O przesunięcie terminów wnioskowali wszyscy trzej koncesjonariusze UMTS - PTK Centertel, PTC i Polkomtel. Operatorzy argumentowali, że, brak jest nadal dostępu do infrastruktury do budowy sieci UMTS, a testy sprzętu i ustalanie standardów nie zostało ukończone. Ponadto powoływali się na decyzje regulatorów telekomunikacyjnych w innych krajach Europy, którzy w większości opóźnili implementację telefonii 3G. Opóźnienie polskiej premiery UMTS w stosunku do uruchomienia tych usług w Europie pozwolić ma ponadto na uniknięcie błędów i wysokich kosztów implementacji.

Przypomnijmy, że popierając wniosek operatorów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sugerowała przesunięcie terminu nawet o dwa lata. „W chwili obecnej jesteśmy zadowoleni z decyzji Regulatora. Trudno na razie powiedzieć, czy będziemy składali kolejny wniosek o prolongatę uruchomienia UMTS. O to czy będzie to konieczne należałoby raczej zapytać w chwili obecnej dostawców sprzętu, przede wszystkim producentów telefonów” – powiedział Ryszard Woronowicz, rzecznik Polkomtela.

Zmiana zezwolenia telekomunikacyjnego kosztować będzie operatorów 2,5 tys. EUR. Już od końca br. polscy operatorzy będą mogli obserwować doświadczenia UMTS za miedzą – w Niemczech uruchomienie telefonii 3G zapowiedziały D2 Vodafone i Mobilcom. Od początku br. działa też m.in. próbna sieć UMTS Sonery w Finlandii.