UMTS w 2005

Prezes URTiP ogłosił decyzję o przesunięciu terminu komercyjnego uruchomienia usług UMTS w Polsce. Na wniosek operatorów świadczenie usług telefonii 3G rozpocznie się rok później niż zakładano.

Pierwotnie, decyzją z 20 grudnia 2000 roku minister łączności określił jako datę rozpoczęcia świadczenia usług dzień 1 stycznia 2004 r. Do końca 2004 r. sieć UMTS miała pokryć zasięgiem 20% populacji kraju, a do końca 2007 r. – 40% populacji.

Na mocy decyzji prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wszystkie te terminy zostały przesunięte o rok. O przesunięcie terminów wnioskowali wszyscy trzej koncesjonariusze UMTS - PTK Centertel, PTC i Polkomtel. Operatorzy argumentowali, że, brak jest nadal dostępu do infrastruktury do budowy sieci UMTS, a testy sprzętu i ustalanie standardów nie zostało ukończone. Ponadto powoływali się na decyzje regulatorów telekomunikacyjnych w innych krajach Europy, którzy w większości opóźnili implementację telefonii 3G. Opóźnienie polskiej premiery UMTS w stosunku do uruchomienia tych usług w Europie pozwolić ma ponadto na uniknięcie błędów i wysokich kosztów implementacji.

Przypomnijmy, że popierając wniosek operatorów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji sugerowała przesunięcie terminu nawet o dwa lata. „W chwili obecnej jesteśmy zadowoleni z decyzji Regulatora. Trudno na razie powiedzieć, czy będziemy składali kolejny wniosek o prolongatę uruchomienia UMTS. O to czy będzie to konieczne należałoby raczej zapytać w chwili obecnej dostawców sprzętu, przede wszystkim producentów telefonów” – powiedział Ryszard Woronowicz, rzecznik Polkomtela.

Zmiana zezwolenia telekomunikacyjnego kosztować będzie operatorów 2,5 tys. EUR. Już od końca br. polscy operatorzy będą mogli obserwować doświadczenia UMTS za miedzą – w Niemczech uruchomienie telefonii 3G zapowiedziały D2 Vodafone i Mobilcom. Od początku br. działa też m.in. próbna sieć UMTS Sonery w Finlandii.