UMTS się spóźni?

Przedstawiciele amerykańskiej firmy elektronicznej Qualcomm, obsługującej sieci telefoniczne, ostrzegają, że start telefonii UMTS może być o 2-3 lata późniejszy, niż to obiecują europejscy operatorzy.

Zdaniem prezesa firmy Irwina Jacobsa, udostępnienie UMTS szerszej rzeszy klientów będzie możliwe dopiero na przełomie 2004 i 2005 r. Jego wypowiedź, opublikowana na łamach elektronicznego wydania Financial Times, prawdopodobnie zwiększy istniejące już obawy, że europejscy operatorzy przesadzili z optymizmem, zapowiadając, że usługi UMTS będą dostępne już w roku 2002.

Prognozowane opóźnienie może wpłynąć negatywnie także na, i tak już niekorzystną, sytuację finansową europejskich telekomów, płacących za niewykorzystywane pasma częstotliwości, wykorzystywane do usług UMTS.