UMTS najpierw w Austrii

Dziś austriacki operator telefonii komórkowej Mobilkom, jako pierwszy w Europie uruchamia usługi w standardzie UMTS. Przez pierwszy okres funkcjonowania, system będzie przechodził próby.

W pierwszej, testowej fazie funkcjonowania telefonii komórkowej trzeciej generacji, będzie z niej korzystać niewielka grupa abonentów, zamieszkałych w stolicach dziewięciu austriackich krajów związkowych. Austriacki operator zakłada, że komercyjne uruchomienie telefonii UMTS będzie możliwe w 2003 roku.

Dotychczas Mobilkom zainwestował w szkielet sieci 3G 100 mln EUR i do roku 2010 planuje na jej rozwój wydać jeszcze 600 – 700 mln. Na podstawie wydanych koncesji telekomunikacyjnych, austriaccy operatorzy mają do końca roku 2003 obowiązek objęcia zasięgiem telefonii UMTS obszaru zamieszkałego przez 25% ludności kraju. Do końca 2005 r. zasięg UMTS ma obejmować 50% ludności kraju.

Pozostali austiaccy operatorzy, T-Mobile (dawniej: max.mobil), One, tele.ring oraz Hutchison są w trakcie dostosowywania swoich sieci do standardu UMTS. T-Mobile i One rozpoczną próby jeszcze w tym roku, zaś Hutchison i tele.ring zamierzają uruchomić fazę testową w roku 2003.