Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UMTS: Jeden chętny się wycofał

Netia Holdings zrezygnowała z ubiegania się o koncesję na telefonię komórkową trzeciej generacji w Polsce.

"Netia postanowiła nie startować w przetargu, ponieważ, według analiz biznesowych perspektywy ekonomiczne projektu nie są atrakcyjne. Na tę decyzję miały wpływ również niejasne zasady przeprowadzenia przetargu oraz kwestie rozliczeń między operatorami" – głosi komunikat spółki.

Zainteresowani przetargiem na koncesje na UMTS mogą składać swoje oferty do 10 listopada. Według Ministerstwa Łączności, 19 firm wykupiło dokumentację przetargową. Resort zamierza wydać 5 koncesji.