UKE: założenia do ustawy o rozwoju sieci

Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje nad projektem ustawy, która upowszechni i zrewolucjonizuje Internet w Polsce. Wczoraj opublikowano pierwsze założenia, na podstawie których powstaną nowe przepisy.

Projekt ustawy mającej upowszechnić Internet jest częścią "pakietu antykryzysowego" ogłoszonego przez polski rząd. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował właśnie szczegółowe założenia nowych przepisów.

Według UKE najlepszym sposobem szybkiej budowy Internetu szerokopasmowego jest zaangażowanie samorządów, które dysponują infrastrukturą kanalizacyjną, gazowniczą, wodną - idealnymi do tworzenia sieci telekomunikacyjnej. Taka inwestycja może być tańsza nawet o połowę (poza tym projekt ustawy przewiduje wsparcie z budżetu państwa). Jednak to nie może się obyć bez poprawy istniejącego prawa. Dobrym przykładem jest prawodawstwo francuskie, gdzie z inwestującego operatora zdjęto obowiązek udostępniania innym graczom łączy światłowodowych. Jedynym obowiązkiem ciążącym na operatorach jest udostępnianie sobie nawzajem kanalizacji teleinformatycznej. Nie można też zapominać o skróceniu decyzji administracyjnych - to co trwa dzisiaj miesiące, będzie można załatwić w kilka dni.

Z diagnozy rynku szerokopasmowego przygotowanej przez UKE można wyczytać, że szerokopasmowy dostęp do Internetu jest standardem w krajach wysoko rozwiniętych. Polska niestety zajmuje pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród państw UE.