Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UKE przygląda się wymianie ruchu IP

W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej 11 października odbędzie się debata nt. wymiany ruchu IP w Polsce.

"Debata odbędzie się 11 października 2006 r. (środa) w godzinach 10:00 - 16:00 w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Stanowiska, opinie oraz propozycje wystąpień i prezentacji, a także propozycje poruszanych w czasie debaty zagadnień można przekazywać do UKE do dnia 30 września 2006 r. na adres e-mail: [email protected]

Oczekiwane zagadnienia do dyskusji:

1. Sytuacja w zakresie wymiany ruchu IP w Europie i na świecie.

2. Aktualna sytuacja w Polsce.

3. Pożądana sytuacja w Polsce i droga dojścia do niej.

Szczegółowy program debaty, uwzględniający nadesłane propozycje, zostanie zamieszczony na stronie internetowej UKE na początku października br.

Chęć udziału w debacie należy potwierdzić przesyłając zgłoszenie pod adres mailto:[email protected] do dnia 30 września br." - poinformował UKE.