Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

UKE prezentuje analizę sektora telekomunikacyjnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił analizę sektora telekomunikacyjnego obejmującą lata 2005 - 2007/2008. Wynika z niej między innymi, że jego wartość na koniec 2007 roku sięgnęła 41 miliardów zł.

Najnowsza analiza przytacza m.in. dane na temat rynku stacjonarnego, rynku telefonii ruchomej i dostępu do Internetu.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje dotyczące poszczególnych zagadnień:

Rynek stacjonarny:

- Wartość rynku telefonii stacjonarnej wyniosła na koniec 2007 roku 8,7 mld PLN (26% spadek w stosunku do 2005 roku).

- Udział operatorów alternatywnych wzrósł z 17% w 2005 roku do ponad 22% na koniec 2007 roku pod względem przychodów oraz z 10% w 2005 do prawie 15% pod względem ilości łączy abonenckich.

- W stosunku do roku 2005 zanotowano spadek cen za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego odpowiednio o 14% i 59% oraz połączeń międzynarodowych od 37% do 55%.

Rynek telefonii ruchomej:

- Wartość rynku telefonii ruchomej na koniec 2007 roku wyniosła blisko 23 mld PLN (20% wzrost w stosunku do 2005 roku).

- W latach 2005 - 2007 zanotowano spadek cen za połączenia głosowe średnio o 38%, a za transmisję danych średnio o 81%.

- Obniżono stawki za zakańczanie połączeń w sieciach telefonii komórkowej (MTR), co powinno przełożyć się na kolejne obniżki cen detalicznych w 2009 roku.

Dostęp do Internetu:

- Wartość rynku usług dostępu do Internetu na koniec 2007 roku wyniosła ponad 2,7 mld PLN (50% wzrost w stosunku do roku 2005).

- Obecnie w Polsce jest już prawie 15,7 mln internautów (daje to penetrację rzędu 41%).

UKE przytacza również dane na temat działań pro-inwestorskich oraz działań pro-konsumenckich. Z pełną analizą można się zapoznać pod tym adresem.