UKE prezentuje analizę sektora telekomunikacyjnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił analizę sektora telekomunikacyjnego obejmującą lata 2005 - 2007/2008. Wynika z niej między innymi, że jego wartość na koniec 2007 roku sięgnęła 41 miliardów zł.

Najnowsza analiza przytacza m.in. dane na temat rynku stacjonarnego, rynku telefonii ruchomej i dostępu do Internetu.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje dotyczące poszczególnych zagadnień:

Rynek stacjonarny:

- Wartość rynku telefonii stacjonarnej wyniosła na koniec 2007 roku 8,7 mld PLN (26% spadek w stosunku do 2005 roku).

- Udział operatorów alternatywnych wzrósł z 17% w 2005 roku do ponad 22% na koniec 2007 roku pod względem przychodów oraz z 10% w 2005 do prawie 15% pod względem ilości łączy abonenckich.

- W stosunku do roku 2005 zanotowano spadek cen za minutę połączenia lokalnego i międzystrefowego odpowiednio o 14% i 59% oraz połączeń międzynarodowych od 37% do 55%.

Rynek telefonii ruchomej:

- Wartość rynku telefonii ruchomej na koniec 2007 roku wyniosła blisko 23 mld PLN (20% wzrost w stosunku do 2005 roku).

- W latach 2005 - 2007 zanotowano spadek cen za połączenia głosowe średnio o 38%, a za transmisję danych średnio o 81%.

- Obniżono stawki za zakańczanie połączeń w sieciach telefonii komórkowej (MTR), co powinno przełożyć się na kolejne obniżki cen detalicznych w 2009 roku.

Dostęp do Internetu:

- Wartość rynku usług dostępu do Internetu na koniec 2007 roku wyniosła ponad 2,7 mld PLN (50% wzrost w stosunku do roku 2005).

- Obecnie w Polsce jest już prawie 15,7 mln internautów (daje to penetrację rzędu 41%).

UKE przytacza również dane na temat działań pro-inwestorskich oraz działań pro-konsumenckich. Z pełną analizą można się zapoznać pod tym adresem.