UKE porozumiewa się z TP SA w sprawie światłowodów

Urząd Komunikacji Elektronicznej zamierza podpisać z Telekomunikacją Polską Porozumienie 2.0. Zakłada ono przyspieszenie budowy szybkich łączy światłowodowych. UKE chce aby powstało ich 3 miliony.

TP SA oraz UKE prowadzą rozmowy na temat nowego porozumienia. UKE chce wymóc na gigancie telekomunikacyjnym budowę 3 milionów nowych łączy światłowodowych. Urząd pragnie aby były one o prędkości co najmniej 100 Mb/s i powstały w ciągu sześciu lat.

W zamian za to TP SA nie musiałaby udostępniać łączy swoim konkurentom takim jak Netia. Dotyczy to jednak tylko 11 miast w Polsce. Dotychczas gigant ma taki obowiązek i od dłuższego czasu walczy o jego zniesienie. TP SA chciała aby wyjątek uczynić nie dla 11 ale dla 30 miast w naszym kraju. Na to nie było jednak zgody prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Anny Streżyńskiej.

Pierwsze porozumienie pomiędzy UKE a TPSA z września 2009 roku, dotyczyło wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Porozumienie zakładało utrzymanie przez UKE niezmiennych stawek hurtowych do 2012 r. Natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii szerokopasmowego Internetu. Do tej pory powstało około 455 tys. łączy.

Koszt sześcioletniego programu inwestycyjnego szacowany jest na 7-8 miliardów złotych.