UKE nadal nie podoba się neostrada

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Telekomunikację Polską, aż 6 nowych kar związanych ze świadczeniem usługi neostrada. Tym razem były one właściwie "symboliczne", gdyż ich łączna wysokość wynosi 600 tys. zł.

Regulator nałożył na TP karę 100 tys. zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia regulaminu świadczenia usługi neostrada tp, który wchodził w życie z dniem 1 grudnia 2006 roku. UKE postanowił ponadto ukarać operatora za to, że TP nie przedstawiła do zatwierdzenia pięciu promocyjnych ofert neostrady (m.in. "neostrada na godziny") jakie wprowadziła 16 października ubiegłego roku. ofert promocyjnych usługi neostrada. Łączna wysokość tych kar wyniosła 500 tys. zł.

"Wprowadzenie przez TP w życie przedmiotowych ofert bez uprzedniego przedłożenia Prezesowi UKE do zatwierdzenia cenników i regulaminów ich dotyczących, pozbawiło Regulatora możliwości zarówno ich weryfikacji pod kątem naruszenia przepisów Ustawy, jak i zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikom końcowym tej usługi" - czytamy w oświadczeniu regulatora.

Usługi internetowe od dłuższego czasu pozostają punktem zapalnym na linii UKE-TP. Telekomunikacja Polska stoi na stanowisku, iż zgodnie z prawem unijnym dostęp do internetu nie jest rynkiem regulowanym. Interpretacje tą potwierdza Komisja Europejska. UKE utrzymuje, że podejmuje działania regulacyjne zgodnie z prawem, gdyż obecnie w Polsce obowiązują przepisy przejściowe dotyczące tego rynku.

Czytaj także:

- Niebawem rekordowa kara dla TPSA

- Komisja Europejska: zostawcie neostradę