UKE: Duże różnice w opłatach za korzystanie z szerokopasmowego Internetu

Z przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zestawienia wynika, że w zależności od operatora opłaty za łącze dzierżawione na takich samych warunkach różnią się nawet o 35%. Jednocześnie średnie koszty szerokopasmowego dostępu do sieci stale spadają.

W ramach raportu porównane zostały oferty działających na dużym obszarze, alternatywnych wobec TP dostawców usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. W badaniu, poza TP uczestniczyli m.in. Netia, Telefonia Dialog, GTS Energis, UPC, Aster oraz Multimedia Polska. W zależności od warunków świadczenia usług, czyli m.in. przepustowości łącza, czasu trwania umowy oraz stanowiącego punkt odniesienia planu taryfowego TP, różnica w miesięcznej opłacie abonamentowej może wynieść nawet 35%. Taki wynik osiągnięto porównując koszty miesięcznego korzystania z łącza o przepustowości 2 Mbps w ramach oferty GTS Energis i TP w planie MegaInternet.

Zdaniem autorów raportu trudno jednoznacznie określić, który operator ma najmniej atrakcyjną ofertę. "Zdarza się bowiem tak, że oferta w jednej opcji jest zdecydowanie tańsza od oferty TP, podczas gdy w kolejnej jest droższa" - czytamy w raporcie. Według opublikowanych informacji najpopularniejszymi dostawcami alternatywnymi wobec TP są Aster, UPC oraz Multimedia Polska. Warto jednak podkreślić, że oferta TP nie zawsze jest mniej korzystna.

Autorzy raportu podkreślają, że wzrost konkurencyjności pomiędzy poszczególnymi dostawcami lokalnymi i regionalnymi bezpośrednio przekłada się na spadek cen usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. To z kolei skutkuje wzrostem liczby abonentów korzystających prywatnie z szybkich, stałych łączy. "Abonenci mają w końcu realną możliwość wyboru firmy, z której usług chcieliby skorzystać" - napisano w raporcie UKE. W raporcie czytamy też, że jednym z elementów konkurencji pomiędzy poszczególnymi operatorami są znaczne zniżki związane z zakupem usług zintegrowanych (tzw. triple play). Konkurencja pomiędzy dostawcami szerokopasmowego Internetu występuje w przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich. Coraz częściej muszą oni konkurować również z operatorami sieci telewizji kablowych.

Szczegóły raportu dostępne są na stronach UKE.