UE wspiera technologię PLC

Unia Europejska wspiera technologię PLC (Power Line Communications; przesyłanie danych przez sieci energetyczne), mając nadzieję, że przyczyni się to do szybszego rozwoju tej technologii i zdynamizowania rynku aplikacji oferujących szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Komisja Europejska, jedna z agend Unii Europejskiej, jest głównym sponsorem przymierza OPERA (Open PLC European Research Alliance), które jest jedną z części szerszego programu noszącego nazwę "Broadband for All" (szerokie pasmo dla wszystkich). Wśród członków wchodzących w skład przymierza OPERA można znaleźć, Ascom Systec AG, Main.net Communications i Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe BV.

Na początku lutego br. w Madrycie miała miejsce konferencja, która uzgodniła szczegóły czteroletniego projektu OPERA. W konferencji wzięło udział ponad 35 instytucji zainteresowanych tą technologią (producenci energii elektrycznej, firmy telekomunikacyjne i konsultingowe oraz uniwersytety). Pierwsza faza projektu OPERA ma budżet w wysokości 20 mln euro i jej celem jest opracowanie zunifikowanego, europejskiego standardu PLC.

W Europie wdrożono już sporo systemów PLC. Są to jednak rozwiązania firmowe i każde z nich ma swoje zalety oraz wady. Aby technologia PLC weszła szerszą ławą do użytku, potrzebne są standardy, a tych jak na razie nie ma.

W systemach dostępowych opartych na technologii PLC dane są transmitowane przez standardowe linie energetyczne. Pierwsze rozwiązania oparte na tej technologii mogły wymieniać dane z Internetem z szybkością 2 Mb/s. Najnowsze systemy PCL będą mogły przesyłać dane z szybkością do 10 Mb/s i są tak zaprojektowane, aby mogły obsługiwać inne aplikacje, takie jak telefony czy sieci domowe. Głównymi rywalami PLC są systemy dostępowe oparte na technologii DSL (okablowanie miedziane) i na różnych systemach radiowych.

Sporo wdrożeń PCL wykonano w Niemczech, gdzie szereg firm energetycznych wprowadziło do użytku systemy dostępowe oparte na tej technologii. Można tu wymienić systemy PCL opracowane przez Eon AG (w Dusseldorfie), EnBW Energie Baden-Württemberg AG (w Karlsruhe) i MVV Energie AG (w Mannheim). Są to jednak systemy działające lokalnie, na niewielkich obszarach. Technologią PLC interesował się też gigant z Monachium, firma AG. Jednak Siemens zrezygnował z dalszego rozwijania tej technologii w 2001 i od tego czasu nie wrócił już do niej, zrażony brakiem standardów.

Projekt OPERA powinien zmienić tę sytuację i Unia Europejska ma nadzieję, że przyczyni się do powstania przemysłowych standardów PCL, tak aby w miejsce rozwiązań firmowych pojawiły się rozwiązania oparte na akceptowanych przez wszystkich specyfikacjach.