UE porządkuje rynek usług bezprzewodowego dostępu do internetu

Neoregelie Kroes, komisarz ds. agendy cyfrowej (Digital Agenda) działającej w ramach Komisji Europejskiej, przedstawiła wczoraj założenia nowego planu ustalenia zasad przyznawania licencji na używanie częstotliwości radiowych wykorzystywanych przy świadczeniu usług bezprzewodowego dostępu do internetu.

Komisja Europejska chce w ten sposób doprowadzić do tego, aby do 2013 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywały w tej kwestii te same zasady. Komisja chce też, aby najpóźniej do 2012 r. wszystkie kraje zaakceptowały założenia techniczne zapobiegające nakładaniu się i interferencji różnych pasm częstotliwości przyznawanych dostawcom zapewniającym bezprzewodowy dostęp do internetu.

Chodzi tu szczególnie o pasma częstotliwości 900/1800 MHz, 2,5 GHz i 3,4 GHz do 3,8 GHz. Digital Agenda będzie też domagać się, aby wszystkie kraje udostępniły dostawcom usług do stycznia 2013 r. również pasmo częstotliwości 800 MHz.

Propozycja jest oparta na unijnych zasadach Single Market (Jeden rynek) i przewiduje, że koordynacją wdrażania zasad w życie zajmą się unijne agendy CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) i Joint Research Centre.