UE: Internet staje się coraz bardziej popularny

Komisja Europejska opublikowała raport z którego jasno wynika, że szybki Internet staje się w Europie coraz bardziej popularny. Na starym kontynencie zakłada się, co roku, 17 mln stałych łączy szerokopasmowych. Zyskuje również mobilna łączność tego typu, której rozpowszechnienie wynosi 6,9 proc.

W Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 107 milionów stałych łączy internetowych (stan na 1 lipca 2008 roku). Najwyższe tempo wzrostu odnotowano na Malcie (6,7 łącza na 100 mieszkańców) oraz w Niemczech (5,1 łącza na 100 mieszkańców). Najniższy wzrost miał miejsce w Finlandii (1,9 łącza na 100 mieszkańców) i Portugalii (1,0 łącza na 100 mieszkańców).

Liderami łączności szerokopasmowej pozostają Dania i Holandia, gdzie jej rozpowszechnienie wynosi ponad 35 proc. Według statystyk OECD, średni poziom popularności łączności szerokopasmowej w dziewięciu państwach UE (Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Francja i Niemcy) przewyższa ten obserwowany aktualnie w Stanach Zjednoczonych.

Komisja opublikowała również pierwsze dane dotyczące szybkości stałych łączy szerokopasmowych (jest to bowiem ważny wskaźnik rozwoju cywilizacyjnego). Szybkość 74,8% zgłoszonych łączy w UE wynosi 2 Mbps lub więcej. 62 procent mieści się w przedziale pomiędzy 2 a 10 Mbps. Jedynie 12,8% to prędkość wyższa niż 10 Mbps. Wyjątkowo szybkimi połączeniami (do 100 Mbps lub powyżej) dysponuje zaledwie 1,4% europejskich abonentów łącz internetowych.

DSL przewodzi w stawce

Cyfrowe łącze abonenckie (DSL) jest główną technologią łączności szerokopasmowej w UE (prawie 86 milionów łączy). Obserwuje się jednak gwałtowne zahamowanie wzrostu DSL (tempo spadło o 10,9% w stosunku do lipca 2007 r.) na rzecz innych technologii stałej łączności szerokopasmowej (połączenia kablowe, światłowodowe, sieci dostępowe czy bezprzewodowe pętle lokalne.

Z innych opublikowanych danych liczbowych wynika, że w wielu państwach członkowskich na popularności zyskuje łączność szerokopasmowa oparta na technologiach mobilnych (3G oraz usługi transmisji danych przy użyciu kart dostępu). Dania, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Słowenia i Włochy odnotowały rozpowszechnienie mobilnej łączności szerokopasmowej na poziomie ponad 10 proc.

Dostępność łączności szerokopasmowej jest podstawowym wskaźnikiem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. W Europejskim planie naprawy gospodarczej przedstawionym w tym tygodniu przez Komisję wnosi się o uruchomienie nowych funduszy unijnych na lata 2009/2010, aby osiągnąć cel "szybki Internet dla wszystkich" w Europie.