UE: 100 mln zł więcej dle e-przedsiębiorców

Budżet na dofinansowanie przedsiębiorstw, które złożyły wnioski w III rundzie działania 8.1 PO IG został zwiększony o 100 mln złotych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziły listę projektów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania, złożonych w III rundzie 2009 konkursu do działania 8.1 PO IG.

Nabór wniosków do III rundy działania odbył się pod koniec października. Nie obeszło się bez kontrowersji, które wynikały z faktu, że wnioski można było składać tylko osobiście, kurierem lub pocztą (tradycyjną). Objawiło się to tworzeniem list kolejkowych rodem z PRL, oraz opłacaniem osób, które stały od rana w kolejce do PARP.

Dziś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów, które otrzymały dofinansowanie. Dotacje otrzymało 335 wniosków na łączną kwotę ponad 233 mln złotych. Budżet konkursu został zwiększony o 100 mln złotych (wcześniej łączną pulę środków unijnych dla przedsiębiorców wynosiła 135 zł).

Jest to największe zwiększenie budżetu w porównaniu z dotychczasowymi naborami, gdzie zwiększenie alokacji wynosiło ok. 60 mln złotych.

Dofinansowanie przyznano wnioskom złożonym jako kompletne w pierwszych dwóch dniach naboru. Jeden projekt mógł maksymalnie otrzymać ok. 850 tys. zł dofinansowania, średnio przyznano 650 tys. zł na jeden projekt. Najwyższego poziomu wsparcie, czyli sumę 850 tys. zł, otrzymały LST-Soft, Sprzedazmagazynowa.pl i SoftLink.

Najbliższy nabór wniosków w 2010 r. planowany jest na przełomie marca i kwietnia po zakończaniu prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach PO IG. Do wzięcia będzie prawdopodobnie ok. 140 mln zł, ale w tegorocznym konkursie będą obowiązywały nowe kryteria oceny.

Koniec kolejek?

PARP poinformowała też, że od najbliższej rundy aplikacyjnej w 2010 r. konkursu na e-usługi zostanie uruchomiony elektroniczny system naboru wniosków.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na dwa sposoby: w wersji elektronicznej opatrzonej tzw. podpisem kwalifikowanym oraz w wersji elektronicznej z uzupełnieniem w postaci wydrukowanej i podpisanej wersji papierowej. W każdym przypadku za datę złożenia wniosku będzie uznana data zatwierdzenia elektronicznej wersji wniosku w Generatorze tj. elektronicznej aplikacji do wypełniania wniosków .