Tytuł szlachecki dla twórcy WWW

Tim Berners-Lee, uznawany powszechnie za twórcę sieci World Wide Web i obecnie dyrektor konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium (W3C), uzyska wkrótce tytuł szlachecki. Stanie się to w momencie odebrania z rąk królowej Elżbiety orderu Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE).

Knight Commander jest drugim co do znaczenia orderem przyznawanym przez Zjednoczone Królestwo szczególnie zasłużonym obywatelom brytyjskim. A Berners-Lee (liczący sobie 48 lat) jest obywatelem brytyjskim, tyle że mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, order został przyznany za "rozwój globalnej sieci Internet", a szczególnie za fakt opracowania technologii World Wide Web.

"Jest to dla mnie honor i nagrodę traktuję jako uznanie dla całej społeczności internetowej i osób pracujących nad technologiami webowymi, dzięki którym Internet pracuje dzisiaj w taki właśnie sposób", napisał Berners-Lee w specjalnym oświadczeniu.

Berners-Lee urodził się w Londynie i jest absolwentem Oxford University, który ukończył w 1976. Będąc studentem tego uniwersytetu, Berners-Lee zbudował swój pierwszy komputer, używając do tego celu zwykłej lutownicy, starego telewizora oraz innych prostych części elektronicznych. Komputer pracował w oparciu o procesor Motorola.

W 1980 roku Berners-Lee napisał pierwszy program komputerowy. Był to program realizujący zadanie przechowywania informacji, wykorzystujący technologię losowych zdarzeń, podobnych do tych jakie mają miejsce podczas procesu myślenia w ludzkim mózgu. Pracując dla instytutu CERN (Szwajcaria), Berners-Lee opracował program Enquire, w którym można znaleźć pierwsze założenia sieci Web. Program nie został nigdy opublikowany.

Pracując cały czas w instytucie CERN, Berners-Lee przedstawił w 1989 technologię hipertekstową, która pozwala wymieniać w prosty sposób przez sieć komputerową różnego rodzaju dokumenty. Uważa się, że to właśnie wtedy narodziła się największa na świecie . Projektowi nadano wkrótce nazwę składającą się z trzech słów zaczynających się na literę W - World Wide Web. Premiera projektu WorldWideWeb miała miejsce w instytucie CERN w grudniu 1990 roku, a już latem 1991 roku sieć ruszyła na dobre, oczywiście na początku skali lokalnej.

W 1994 roku Berners-Lee powołał do życia konsorcjum World Wide Web Consortium, którego dyrektorem jest do dzisiaj. Konsorcjum W3C koordynuje rozwój sieci Web na całym świecie, zapewniając jej stabilny rozwój i sprawując pieczę nad nowymi technologiami usprawniającymi pracę tego środowiska, tak aby sieć rozwijała się ewolucyjnie i bez zbędnych wstrząsów.