Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Tylko do 21 lipca obowiązują w ZUS bezpłatne e-podpisy

Od tego dnia przestaną być w kontaktach z ZUS honorowane dokumenty przesyłane w formie elektronicznej i podpisane przy użyciu niekwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego.

Z tym dniem także kończy się - rozpoczęta w 1999 r. - współpraca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Unizeto Technologies. Należące do tej firmy Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM przestanie obsługiwać dedykowane dla ZUS certyfikaty niekwalifikowane.

Oznacza to, że od 21 lipca 2009 r. wszystkie przekazywane do ZUS dokumenty elektroniczne należy podpisywać wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Oferują je trzy centra certyfikacji działające w Polsce i należące do Krajowej Izby Rozliczeniowej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Unizeto. Wymóg obejmuje firmy zatrudniające powyżej 5 osób.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki, do tej pory wydano ok. 220 tys. certyfikatów kwalifikowanych. Jednocześnie resort gospodarki zakończył prace nad projektem ustawy o e-podpisach. Wprowadza on nowe ich formy: podpis zaawansowany, urzędowy i pieczęć elektroniczną. Obecnie czeka ją debata w Sejmie i Senacie.