Tylko 3 sekundy uwagi

Firma analityczna NextStage opracowała narzędzie pod nazwą TargetTrack, służące między innymi precyzyjnym badaniom, co dzieje się w czasie pierwszych sekund, gdy patrzymy na stronę internetową lub materiał marketingowy.

Firma analityczna NextStage opracowała narzędzie pod nazwą TargetTrack, służące między innymi precyzyjnym badaniom, co dzieje się w czasie pierwszych sekund, gdy patrzymy na stronę internetową lub materiał marketingowy.

Dzięki temu wiadomo, jakiego rodzaju interakcje zachodzą w ciągu pierwszych 3 sekund kontaktu z obrazem, co się dzieje pomiędzy 4 i 7 sekundą i na co przeznaczamy kolejne sekundy pomiędzy 7 i 10.

W wielu badaniach zostało dotychczas potwierdzone, że ludzie odpowiadają na codzienne inforamacje mniej więcej w ciągu 10 – 15 sekund. Dzięki TargetTrack udało się podzielić ten czas na poszczególne fazy, co może marketerom posłużyć do zwiększenia efektywności przygotowywanych materiałów.

Przyciąganie. Pierwsze 3 do 5 sekund interakcji służy widzowi do podjęcia decyzji, czy informacja jest interesująca i/lub przyciąga wzrok. Ludzie nie oceniają wówczas użyteczności informacji. Decydują tylko o tym, czy chcą zagłębić się w jej poznanie. Inaczej mówiąc, decydują, ile czasu chcą zainwestować w tę informację.

Kiedy przegląda się tekst szybko, czyli, mówiąc współczesnym językiem, skanuje się tekst, jest to właśnie faza przyciągania.

Zaangażowanie. Po wstępnej fazie trwającej od 3 do 5 sekund ludzie decydują, czy mogą poznać materiał, na który patrzą na tyle dokładnie, aby kontynuować wysiłek poznawania informacji. Kiedy przestaje się szybko przeglądać artykuł i zaczyna się go czytać, w miarę możliwości oceniając, czy ma on dla nas sens, jest to właśnie faza zaangażowania.

W tym momencie informacja przechodzi od stanu "jestem ładna" do stanu "jestem pożyteczna".

Aktywność. Trzeci okres inwestowania czasu na poznanie informacji to czas pomiędzy 6 a 8 sekundą, kiedy ludzie podejmują decyzję, jak odpowiedzieć na informację, którą akurat przetwarzają. To właśnie faza aktywności. Materiał zawierający wyraźne elementy umożliwiające jakiś rodzaj aktywności może skrócić cały okres interakcji od pierwszego kontaktu do wyraźnego działania do 10 sekund, zanim centra decyzyjne mózgu odbiorcy poinformują go, jaką akcję może on podjąć (zachować materiał na później, przeczytać dokładnie natychmiast itd.).

W tym miejscu w rzeczywistości zwalniamy, aby poświęcić czas na przeczytanie fragmentu, odnalezienie głównych idei i koncepcji przekazu, ewentualnie na odkrycie, że materiał może być dla nas poożyteczny. Wtedy może też zapaść decyzja, że artykuł jest godzien przeczytania, ale może nie akurat teraz, więc zostaje zapamiętany na przyszłość. W każdym razie podejmowana jest aktywność dotycząca informacji zawartej w artykule.

Badania potwierdzają to, co wiadomo było wcześniej, choć nie tak precyzyjnie. Każdy materiał musi przyciągnąć, zaangażować i skłonić widza do podjęcia indywidualnej aktywności w ciągu 3 do 10 sekund, ponieważ większość ludzi w naszych niezwykle aktywnych czasach nie poświęci nam więcej niż 10 sekund, jeśli nie nabierze przekonania, że w informacji, które prezentujemy, znajdzie dla siebie coś wartościowego.