"Tygodnik Powszechny" online

Krakowski "Tygodnik Powszechny" uruchomił swoją wersję elektroniczną w portalu Onet.pl

Oprócz bieżących wiadomości i artykułów umieszczanych w stałych rubrykach na stronie internetowej „Tygodnika” skorzystać można z forum dyskusyjnego oraz newslettera „Gazetka Tygodnik” dostępnego bezpłatnie.

Internauci mają również dostęp do archiwum pisma, gdzie znajdą teksty m.in. Szymborskiej, Lema i Miłosza.

„Redagowanie Tygodnika Powszechnego, powołanego do życia zaraz po wojnie przez krakowskiego metropolitę arcybiskup Adama Stefana Sapiehę od początku zostało powierzone ludziom świeckim - skomentował redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, ks. Adam Boniecki - Fakt, że jest to katolickie pismo społeczno-kulturalne określa jego orientację, jednak nie angażuje w odpowiedzialność za jego treść władzy kościelnej.”

Więcej informacji:

http://tygodnik.onet.pl/