Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

"Tygodnik Powszechny" online

Krakowski "Tygodnik Powszechny" uruchomił swoją wersję elektroniczną w portalu Onet.pl

Oprócz bieżących wiadomości i artykułów umieszczanych w stałych rubrykach na stronie internetowej „Tygodnika” skorzystać można z forum dyskusyjnego oraz newslettera „Gazetka Tygodnik” dostępnego bezpłatnie.

Internauci mają również dostęp do archiwum pisma, gdzie znajdą teksty m.in. Szymborskiej, Lema i Miłosza.

„Redagowanie Tygodnika Powszechnego, powołanego do życia zaraz po wojnie przez krakowskiego metropolitę arcybiskup Adama Stefana Sapiehę od początku zostało powierzone ludziom świeckim - skomentował redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”, ks. Adam Boniecki - Fakt, że jest to katolickie pismo społeczno-kulturalne określa jego orientację, jednak nie angażuje w odpowiedzialność za jego treść władzy kościelnej.”

Więcej informacji:

http://tygodnik.onet.pl/